Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu ABM/2023/4

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do konkursu ABM nr ABM/2023/4 na opracowanie lub adaptację wyrobów medycznych, w tym rozwiązań cyfrowych, na potrzeby medycyny ratunkowej leczenia i rehabilitacji odniesionych obrażeń ze szczególnym uwzględnieniem medycyny pola walki, zdarzeń masowych i katastrof.
  1. Planowany okres realizacji: Maksymalny czas trwania Projektu, zakładającego przeprowadzenie Badania klinicznego/Badania działania wynosi do 5 lat
  2. Cel projektu: Opracowanie i ocena przydatności (w tym efektywności i bezpieczeństwa) nowego schematu badań przesiewowych migotania przedsionków (MP) u pacjentów z SPW (PTSD) jako ważnego czynnika UNM w tej grupie osób, z zastosowanie wyrobów medycznych, w tym telemedycznych u żołnierzy i pracowników straży granicznej.
  3. Cel partnerstwa: Lider Konsorcjum i Konsorcjanci wspólnie realizują Projekt pod względem merytorycznym, a także uczestniczą w analizie danych będących wynikiem badania klinicznego/eksperymentu badawczego oraz prowadzą wspólną politykę finansową (uczestniczą w ponoszeniu kosztów związanych z realizacją Projektu), objętą Umową Konsorcjum, a także są, na tej samej podstawie, wzajemnie zobowiązani do wspólnego dążenia do osiągniecia celu Projektu oraz ponoszą odpowiedzialność solidarną względem Agencji za prawidłową realizację Projektu objętego dofinansowaniem. Są w tym zakresie również zobligowani do koordynowania prowadzonych działań.Partnerzy projektu powinni posiadać potencjał umożliwiający zapewnienie sposobu właściwego leczenia w obszarze migotania przedsionków, udaru niedokrwiennego oraz czynników ryzyk powyższych jednostek chorobowych. Partner będzie zobligowany do zapewnienia zaplecza ambulatoryjnego, kadry i wyposażenia do realizacji niezbędnych procedur medycznych. Partnerzy realizować będą wspólny projekt badawczy bazujący na niezależnych grupach żołnierzy i pracownikach straży granicznej.
  4. Termin i sposób zgłoszenia: Zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy piotr.szczygiel@sidly.org w terminie do 21 dni od daty publikacji ogłoszenia.
  5. Sposób ogłaszania wyników wyboru partnera: Informacja o przebiegu wyboru (wykaz zgłoszeń) oraz o jej wynikach zostanie przekazana bezpośrednio do wybranych podmiotów oraz podana publicznie na stronie internetowej: www. sidely.eu
Przewiń do góry

Zgodnie z ustawą z 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych informujemy, że strona, na którą próbujesz wejść zawiera reklamę wyrobów medycznych przeznaczoną dla profesjonalistów. Przedstawia produkty oferowane przez SiDLY sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie.

Prosimy o zaznaczenie jednego z poniższych pól:

Nie mam formalnego wykształcenia
w odpowiedniej dziedzinie ochrony zdrowia lub medycyny.

Jestem pracownikiem sektora ochrony zdrowia.

* wybór oznacza, że jesteś pracownikiem sektora ochrony zdrowia
** wybór oznacza, że jesteś osobą fizyczną, która nie ma formalnego wykształcenia w odpowiedniej dziedzinie ochrony zdrowia lub medycyny.

Zadeklarowany status ma wyłącznie wpływ na wyświetlanie treści reklamowych zgodnie z zadeklarowanym wyborem.

Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.