Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz SiDLY monitorują wspólnie serca pacjentów

W piątek, 21 kwietnia 2023 r., podczas wizyty Prezes SiDLY Edyty Kocyk w Łódzkim Uniwersytecie Medycznym, został zainaugurowany projekt naukowy realizowany przy współpracy Uniwersytetu oraz SiDLY. Jego celem jest wdrożenie telemonitoringu do leczenia osób z niewydolnością serca oraz ocena jego skuteczności w zakresie wczesnego wykrywania pogorszenia stanu pacjenta, efektywniejszego leczenie i redukcji negatywnych skutków. Dane przekazywane z opaski, m.in. monitorowanie aktywności fizycznej oraz parametrów fizjologicznych, będą kluczowe dla projektu.

Niewydolność serca jest jedną z najczęstszych chorób w krajach rozwiniętych i dotyka około 1-2% populacji. Mimo złożonych schematów leczenia, choroba pozostaje postępująca i każde jej zaostrzenie zwiększa ryzyko zgonu lub braku powrotu do wyjściowego poziomu funkcjonowania pacjenta. Zastosowanie telemedycyny może umożliwić wczesne wykrycie pogorszenia stanu pacjenta i prewencję dekompensacji.

Od lewej: doktor Oliwia Matuszewska-Brycht, prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż, Edyta Kocyk Prezes SiDLY, Konrad Socha

- Wierzę, że projekt może przyczynić się do poprawy jakości życia oraz skuteczności leczenia pacjentów z niewydolnością serca, a wyniki badań mogą mieć znaczący wpływ na rozwój telemedycyny w Polsce. Może to stanowić impuls do kolejnych wspólnych prac naukowych oraz B+R – mówi Edyta Kocyk podczas spotkania w Łódzkim Uniwersytecie Medycznym.

Projekt jest elementem pracy doktorskiej Pani doktor Oliwii Matuszewskiej-Brycht, której promotorem jest prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż, Kierownik II Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

100 uczestników łódzkiego badania zostanie objętych zdalnym monitoringiem z wykorzystaniem opaski telemedycznej na nadgarstek SiDLY Care Pro. Badanie będzie trwało 12 miesięcy dla każdego uczestnika, a jego wyniki mają dać odpowiedź na pytanie, czy zastosowane rozwiązanie przyczyni się do poprawy funkcjonowania i jakości życia pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory (HFrEF). Wyniki uzyskane w grupie badanej zostaną porównane z danymi pochodzącymi z 50-osobowej grupy kontrolnej pacjentów o identycznym profilu chorobowym, lecz niestosujących telemonitoringu.

Przykładowe sytuacje, w których zastosowanie opaski telemedycznej miało wpływ na proces terapeutyczny
Przewiń do góry

Zgodnie z ustawą z 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych informujemy, że strona, na którą próbujesz wejść zawiera reklamę wyrobów medycznych przeznaczoną dla profesjonalistów. Przedstawia produkty oferowane przez SiDLY sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie.

Prosimy o zaznaczenie jednego z poniższych pól:

Nie mam formalnego wykształcenia
w odpowiedniej dziedzinie ochrony zdrowia lub medycyny.

Jestem pracownikiem sektora ochrony zdrowia.

* wybór oznacza, że jesteś pracownikiem sektora ochrony zdrowia
** wybór oznacza, że jesteś osobą fizyczną, która nie ma formalnego wykształcenia w odpowiedniej dziedzinie ochrony zdrowia lub medycyny.

Zadeklarowany status ma wyłącznie wpływ na wyświetlanie treści reklamowych zgodnie z zadeklarowanym wyborem.

Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.