System do telemonitoringu pacjentów wykorzystujący opaskę telemedyczną SIDLY.

System SiDLY to opaska telemedyczną mierząca w regularnych odstępach czasowych parametry życiowe pacjenta oraz system dla personelu medycznego, w którym zbierane są dane wszystkich pacjentów. 

Dowiedz się jak System SiDLY usprawnia pracę szpitali.

Pozostawienie danych kontaktowych pozwoli nam na udzielenie informacji na Pani/Pana zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można znaleźć tutaj [link do Polityki prywatności serwisów SiDLY]


[link do Polityki prywatności serwisów Sidly]

JAK DZIAŁA OPASKA MEDYCZNA SiDLY?

1

Pacjent nosi opaskę telemedyczną SiDLY na nadgarstku.

2

Opaska monitoruje funkcje życiowe pacjenta oraz przesyła i zapisuje dane na platformie.

3

W sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu pacjenta system alarmuje personel.

4

Personel ma stały odstęp do aktualnych i historycznych danych pomiarów oraz ich zmian na przestrzeni czasu.

Personel:

 • Otrzymuje powiadomienia o przekroczonych progach pomiarowych (saturacja, tętno, temperatura).
 • Dostaje powiadomienia po opuszczeniu przez pacjenta wskazanej strefy bezpieczeństwa.
 • Może w każdej chwili przeanalizować dane pomiarowe pacjenta.
 • Może nawiązać połączenie głosowe z pacjentem bez konieczności wchodzenia na oddział.
 • Otrzymuje powiadomienia w razie upadku czy omdlenia pacjenta, niezależnie od jego lokalizacji.

Pacjent ma możliwość:

 • Nawiązania rozmowy głosowej z personelem bezpośrednio z opaski.
 • Wezwania pomocy dzięki przyciskowi SOS.

Opaska SiDLY

Urządzenie o szerokim zakresie funkcji.

Regularny pomiar tętna, saturacji, temperatury

Dane pomiarów są regularnie przesyłane na platformę. Alert w momencie przekroczenia dopuszczalnych norm parametrów życiowych.

Detektor upadku

Funkcja, która wykrywa upadki oraz alarmuje opiekuna. Funkcjonalność umożliwia natychmiastową reakcję personelu i zapobieganie konsekwencjom upadków.

Przycisk SOS oznaczony alfabetem Braille’a

Natychmiastowe powiadomienie personelu nadzorującego o skorzystaniu z przycisku SOS.

Lokalizacja GPS i aGPS użytkownika

Identyfikacja obszaru przebywania użytkownika opaski oraz strefy bezpieczeństwa. Po opuszczeniu strefy przez użytkownika opaska zaalarmuje operatora.

Czujnik zdjęcia opaski

Komunikat przesyłany do personelu w przypadku zdjęcia lub nieprawidłowego założenia opaski.

Dwustronna komunikacja głosowa

Nawiązywanie połączeń głosowych z poziomu opaski z opiekunem/ratownikiem oraz możliwość dzwonienia na opaskę.

Przypomnienie o zażywaniu leków

Komunikat przypominający o konieczności zażycia leków.

Monitoring zużycia baterii

Funkcja informująca o stopniu zużycia baterii i konieczności jej naładowania.

Asystent głosowy

Informowanie użytkownika o naciśnięciu przycisku SOS, wykryciu upadku, uruchomieniu, naładowaniu i rozładowaniu opaski.

ZASTOSOWANIA


System teleopieki SILDY jest wykorzystywany na wielu oddziałach szpitalnych usprawniając codzienną pracę jednostki. Umożliwia automatyzację pomiarów i zastępuje personel medyczny w czynnościach pomiarowych. SiDLY sprawdza się również jako:

 • Mobilny system przywoławczy z dwustronną komunikacją głosową.
 • System lokalizacji pacjenta z dwustronną komunikacją głosową.
 • System wspierający triaż pacjentów na SOR.
 • System wspierający zarządzanie ryzykiem wystąpienia zdarzeń niepożądanych, jak np. upadku pacjenta.
 • System zdalnego monitoringu pacjentów w domowych izolatoriach.

Oddziały przyjmujące Pacjentów z Covid - 19

SiDLY  z powodzeniem usprawnia organizację pracy oddziałów zakaźnych.

Wyzwania dla oddziałow zakaźnych.:

 • Wzrost liczby pacjentów przy zmniejszonej liczbie personelu medycznego.
 • Ochrona personelu przed zakażeniem koronawirusem.
 • Koszty związane z dodatkowymi środkami ochrony jakie wykorzystuje personel na oddziałach (maski, kombinezony, rękawiczki).

Jak system wspomaga pracę personelu medycznego?

 • Systematycznie zdalnie dostarcza kluczowe informacje dla rozwoju wirusa: saturacja, temperatura, tętno pacjenta.
 • Zastępuje personel medyczny w dokonywaniu pomiarów.
 • Zmniejsza liczbę wejść do izolatorium (zdalny nadzór nad pacjentem i możliwość komunikacji).
 • Lokalizuje pacjenta w sytuacji opuszczenia wyznaczonej strefy.
 • Przyśpiesza procesy hospitalizacji.

Korzyści dla szpitali

 • Stałe i częste zdalne pomiary tętna, saturacji oraz temperatury.  
 • Lokalizowanie pacjenta.
 • Możliwość stworzenia domowych izolatoriów.
 • Optymalizacja zasobów kadrowych
 • Rozszerzenie obecnego systemu przywoławczego.
 • Usprawnienie pracy Oddziałów zakaźnych.
 • Oszczędności dla szpitala.
 • Bezpieczeństwo pacjenta.
 • Bezpieczeństwo personelu medycznego.

Korzyści dla oddziałów przyjmujących pacjentów z Covid - 19

 • Bezpieczeństwo pacjenta.  Monitorowanie co 90 sekund parametrów życiowych pacjenta i stały dostęp do historii jego stanu.
 • Bezpieczeństwo personelu. Zmniejszenie do minimum konieczności wejść personelu na oddział.
 • Możliwość wyposażenia pacjenta w nadzór medyczny w domu. Pacjent może być monitorowany z dowolnego miejsca. Lekarz może przeprowadzić proces rekonwalescencji pacjenta, który znajduje się w domowym izolatorium.
 • Oszczędności dla szpitala. Zmniejszenie wydatków na środki ochronne dla personelu medycznego.
 • Optymalizacja pracy personelu. Jedna osoba może stale monitorować stan wielu pacjentów.

Opinie

Sprawdź, co o mówią lekarze pracujący na oddziałach, które wdrożyły już nasz system. 

Dzięki funkcjonalnościom systemu SiDLY pielęgniarka i lekarz są w stanie szybciej zareagować i w dużej części zapobiec sytuacjom zagrażającym zdrowiu w obszarze kardiologicznym.

 lek. Julian Pakosz.
Dyrektor ds. Lecznictwa
Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
 
 

Rozwiązanie SiDLY optymalizuje procedury związane z ciągłym monitorowaniem podstawowych parametrów życiowych pacjentów w naszym szpitalu.

Dr n. med. Emilian Snarski,
lekarz specjalista hematolog,
specjalista chorób wewnętrznych.

Urządzenie jest proste w obsłudze, a dzięki przesyłowi pomiarów na platformę personel może mieć swobodny dostęp do wszystkich danych w każdym miejscu i czasie. Znacznie ułatwia to pracę jednostki medyczne.

Dr n. med. Jacek Bil,
specjalista kardiolog.

 

SiDLY to  certyfikowany producent wyrobów medycznych wg normy PN: EN ISO 13458: 2016.  Jesteśmy polską, innowacyjną firma technologiczna. Głównym produktem firmy jest system teleopieki oparty o autorskie urządzenie medyczne przeznaczone do generowania alarmów w formie opaski na nadgarstek, platformę telemedyczną oraz aplikację. 

Od momentu powstania zespół założycielski silnie ukierunkowuje firmę na ciągły rozwój technologii odpowiadający na potrzeby klienta. Spółka otrzymała ponad 30 nagród na arenie światowej za swoje dotychczasowe osiągnięcia w obszarze rozwoju rynku nowych technologii. Zespół spółki tworzą młodzi, zaangażowani ludzie, którym przyświecają wspólne cele -realizować misję firmy tj.: 

Umożliwić każdej osobie stałą opiekę medyczną, niezależnie od miejsca, czasu i wykonywanych czynności.Naszą strategią jest tworzyć rozwiązania dostarczające na czas odpowiednie informacje personelowi medycznemu i opiekuńczemu, oraz opracować algorytmy predykcji i wyprzedzania zdarzeń.  

Partnerzy SiDLY

SiDLY to polska innowacyjna marka, która posiadająca wielu partnerów nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami.

Edyta Kocyk
CEO, Współzałożyciel
edyta.kocyk@sidly.org 

Michał Pizon
Współzałożyciel
michal.pizon@sidly.org
+48 725 144 720

Mateusz Fedorowicz
Dyrektor ds. Rozwoju Teleopieki
mateusz.fedorowicz@sidly.org
+48 603 441 507

Odwiedź nasze strony:
Więcej o SiDLY – sidly.eu
Oferta klientów indywidualnych – opaskasidly.pl
Nasza platforma – sidly-platform.com
Podążaj za nami:
Dane adresowe:
Sidly Sp. z o.o.
ul. Chmielna 2 lok. 31
00-020 Warszawa

REGON: 147363415, NIP: 7010435677, KRS: 0000519219, BDO: 000007105

Przewiń do góry